Privacybeleid - EyeC Benelux nach oben

Privacybeleid

Juridische informatie

Geachte gebruiker,

We hebben met genoegen gezien dat u de website van EyeC GmbH hebt bezocht en danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van de site van EyeC Gmbh bijzonder serieus. Om die reden stemmen wij in met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging.

 

1. Algemene informatie

Gegevensbeveiliging

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens bijzonder serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en conform de wettelijke bepalingen voor gegevensbeveiliging en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt zullen er verschillende persoonlijke gegevens worden verzameld. Onder persoonlijke gegevens vallen alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij die gegevens gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Bij het doorgegeven van gegevens via internet (bijv. via e-mailberichten) kunnen er veiligheidsproblemen optreden. Een volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

SSL- of TLS-encryptie

Deze site maakt , om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals vragen die u ons, als beheerder van de site stuurt, gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een beveiligde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen aan het veranderen van "http://" in "https://" en aan het slot-pictogram in de adresbalk van uw browser.

Als de SSL- of TLS-encryptie is ingeschakeld kunnen de gegevens die u aan ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Opmerking aangaande de partij die verantwoordelijk is voor deze website

De partij die verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens op deze website is:

EyeC GmbH
Amsinckstraße 71b
20097 Hamburg
Duitland

Telefoon: +49 40 226 3555 - 0
E-mail: Webmaster@EyeC-Benelux.com

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over het doel en de middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

 

2. Een overzicht van gegevensbeveiliging

Algemeen

Hieronder staat een eenvoudig overzicht over datgene wat er met uw persoonlijke gegevens wordt gedaan als u onze website bezoekt. Onder persoonlijke gegevens vallen alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meer informatie over het onderwerp gegevensbeveiliging staat in ons onderstaande privacybeleid.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De op deze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de beheerder staan in de vereiste juridische kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld als u deze aan ons levert. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over gegevens die u invoert op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld als u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem die/dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt bezocht. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om zonder kosten informatie te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van het verzamelen. U hebt ook het recht te vragen om de gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment via het adres in de juridische kennisgeving contact met ons opnemen als u meer vragen hebt over het onderwerp privacy en gegevensbeveiliging. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende autoriteiten.

Analyses en software van derden

Bij het bezoeken van onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit verloopt voornamelijk via cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag verloopt gewoonlijk anoniem, dat wil zeggen, op basis van deze gegevens zullen wij u niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of dit voorkomen door bepaalde softwarefuncties niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie staat in het onderstaande privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u onderstaand over hoe u wat dit betreft uw opties kunt gebruiken.

 

3. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Een aantal van onze webpagina's gebruikt cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Door cookies wordt onze website gebruikersvriendelijker, efficiënter en veilig. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessie-cookies." Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kan uw browser worden herkend bij uw volgende bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo configureren dat u informatie krijgt over het gebruik van cookies zodat u per geval kunt beslissen over het accepteren of weigeren van een cookie. U kunt uw browser ook zo configureren dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of om cookies automatisch te verwijderen als u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website nadelig beïnvloeden.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie toe te staan of bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen conform art. 6 paragraaf 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies zodat een optimale service kan worden geleverd, vrij van technische fouten. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals gebruikt voor het analyseren van uw surfgedrag), dan worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, dan verzamelen we de op het formulier ingevoerde gegevens, inclusief de door u geleverde contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden.

Wij zijn een internationaal bedrijf en om u de beste service te kunnen bieden verzenden we deze gegevens, voor zover nodig, aan onze dochterondernemingen en distributeurs. Afgezien van dit gebruik worden er geen persoonlijke gegevens aan derden overgedragen.

Wij zullen daarom gegevens die u hebt ingevoerd op het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming conform art. 6 (1)(a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is alleen een informele e-mail nodig. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u via het contactformulier hebt ingevoerd totdat u verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag is vervallen (bijv. na het voldoen aan uw verzoek). Alle verplichte wettelijke bepalingen, met name aangaande de periodes voor het verplicht bewaren van gegevens, worden door deze bepaling niet beïnvloed.

 

4. Analyses en advertenties

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice. Dit is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen; hiermee kan uw gebruik van de website worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van deze website die wordt gegenereerd door de cookie wordt gewoonlijk doorgegeven naar een Google-server in de VS en wordt daar opgeslagen.

De cookies van Google Analytics worden opgeslagen conform art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om daarmee zowel de website als de advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisatie

We hebben de optie voor IP-anonimisatie op deze website ingeschakeld. Google zal bij adressen uit de lidstaten van de Europese Unie en andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte uw IP-adres inkorten voordat dit naar de Verenigde Staten wordt doorgegeven. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteit en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden aangaande de websiteactiviteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser-plug-in

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Wij wijzen er echter op dat dit kan betekenen dat u mogelijk niet (meer) de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden verzonden, inclusief het verwerken van deze gegevens door Google, door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door te klikken op de volgende link. Er wordt dan een opt-out-cookie geïnstalleerd die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld. Uitschakelen van Google Analytics. Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Uitbestede gegevensverwerking

Wij hebben een overeenkomst met Google afgesloten omtrent het uitbesteden van onze gegevensverwerking en wij implementeren bij het gebruik van Google Analytics de strikte vereisten van de Duitse gegevensbeveiligingsautoriteiten.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken wij de zogenaamde conversion tracking. Als u op een door Google aangeboden advertentie klikt wordt er een conversion tracking-cookie geïnstalleerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, dan weten Google en de website dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

Elke Google AdWords-adverteerder heeft een verschillende cookie. Zo kunnen cookies niet worden gevolgd met behulp van de website van een AdWords-adverteerder. De informatie die verkregen wordt met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt voor het maken van conversiestatistieken voor de AdWords-adverteerders die gekozen hebben voor conversion tracking. Klanten worden geïnformeerd over het aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en welke werden doorgestuurd naar een pagina met een conversion tracking-tag. Adverteerders krijgen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers te identificeren. Als u niet aan tracking wilt deelnemen kunt u kiezen voor opt-out door de Google Conversion Tracking cookie in uw browserinstellingen eenvoudig uit te schakelen. Als u dat doet wordt u niet meegenomen in de conversion tracking-statistieken.

Conversion-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om daarmee zowel de website als de advertenties te optimaliseren.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=nl.

U kunt uw browser zo configureren dat u informatie krijgt over het gebruik van cookies zodat u per geval kunt beslissen over het accepteren of weigeren van een cookie. U kunt uw browser ook zo configureren dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of om cookies automatisch te verwijderen als u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website nadelig beïnvloeden.

Lead Forensics

Deze website maakt gebruik van Lead Forensics, een B2B verkoop- en marketingtool. De tool wordt beheerd door het hoofdkantoor van Lead Forensics in het VK, Communication House, 26 York Street, Londen, W1U 6PZ, VK.

De tool van Lead Forensics gebruikt een traceercode voor het identificeren van bedrijven die onze internetpagina's bezoeken; dit doet de code op basis van de IP-adressen van het bedrijf. Dit is niet dezelfde als cookies. De traceercode van Lead Forensics geeft alleen informatie die vrij beschikbaar is in het publieke domein. De code levert geen individuele, persoonlijke of vertrouwelijke informatie aangaande wie onze internetpagina heeft bezocht, en kan dat ook niet. Onder geen beding zullen de gegevens worden gebruikt voor de persoonlijke identificatie van een individuele bezoeker. Als er IP-adressen worden verzameld zullen deze direct na het verzamelen worden geanonimiseerd. De door de traceercode van Lead Forensics gegenereerde informatie wordt doorgegeven aan de tool van Lead Forensics en binnen het VK in een veilige omgeving bewerkt en opgeslagen.

De Lead Forensics-tool geeft ons geen IP-adressen. De tool geeft ons informatie over welke bedrijven onze internetpagina hebben bezocht, de datum en duur van hun bezoek en de internetpagina's die ze bezoeken. Met deze informatie kunnen we het gebruik van onze internetpagina analyseren en eventueel contact opnemen met die bedrijven over hun ervaring of voor verkoopdoeleinden. Wij zijn een internationaal bedrijf en om u de beste service te kunnen bieden verzenden we deze gegevens, voor zover nodig, aan onze dochterondernemingen en distributeurs. Afgezien van dit gebruik worden er geen persoonlijke gegevens aan derden overgedragen.

Meer informatie vindt u op www.leadforensics.com.

 

Als u zich wilt afmelden voor deze tracking, doe dit dan via de verstrekte link: https://optout.leadforensics.com/?clientID=135890

 

 

5. Plug-ins en andere software

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De beheerder van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u één van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt wordt er verbinding gemaakt met de YouTube- servers. Hierbij wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account stelt YouTube u in staat om uw browse-gedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u bij uw YouTube-account af te melden.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijker te maken. Dit is een rechtmatig belang conform art. 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens staat in de verklaring over gegevensbeveiliging van YouTube op https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=nl.

Google Maps

Deze site maakt, via een API, gebruik van de Google Maps kaartservice. Dit is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om Google Maps te gebruiken moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps dient ertoe om onze website aantrekkelijk te maken en vereenvoudigt de locatie van door ons opgegeven plaatsen op de website. Dit is een rechtmatig belang conform art. 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens staat in de verklaring over gegevensbeveiliging van Google op https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=nl.

Newsletter

Om de nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden te ontvangen, kunt u zich registreren via ons formulier. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Hier wordt een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd met een verzoek om bevestiging. De registratie wordt pas van kracht nadat u op de activeringslink in de bevestigingsmail hebt geklikt. We gebruiken uw gegevens die naar ons zijn verzonden alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief, die informatie of aanbiedingen kan bevatten.

We gebruiken Cleverreach om onze nieuwsbrief te verzenden. Uw gegevens worden daarom doorgegeven aan Cleverreach GmbH. Het is Cleverreach GmbH niet toegestaan ​​uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het verzenden van de nieuwsbrief. Het is Cleverreach GmbH niet toegestaan ​​uw gegevens door te geven of te verkopen. Cleverreach is een Duitse, gecertificeerde leverancier van nieuwsbriefsoftware, die zorgvuldig is geselecteerd volgens de vereisten van de GDPR en de BDSG.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijv. via de afmeldlink in de nieuwsbrief of klik hier.

6. Verplichte informatie

Herroeping van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens

Vele processen voor het verwerken van gegevens zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment voor de verdere toekomst intrekken. Daarvoor is alleen een informele e-mail nodig. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht op het indienen van klachten bij regelgevende autoriteiten

Als er sprake is van een overtreding van de wetgeving voor de gegevensbeveiliging kan de betreffende persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende autoriteiten. De regelgevingsautoriteit voor aangelegenheden aangaande de wetgeving voor gegevensbeveiliging is de gegevensbeveiligingsautoriteit van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. Een lijst met gegevensbeveiligingsautoriteiten en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of die in de uitvoering van een overeenkomst zijn verkregen automatisch in een standaard machineleesbaar formaat aan uzelf of aan een derde partij te laten leveren. Als u verzoekt om de directe verzending van gegevens naar een andere verantwoordelijk partij, dan wordt dit alleen uitgevoerd in de mate waarin dat technisch uitvoerbaar is.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk geregeld hebt u het recht om op elk moment en zonder kosten te worden voorzien van informatie over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, inclusief de herkomst, de ontvangers en het doel van de verwerking ervan. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u meer vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres in onze juridische kennisgeving.

 

7. Zo kunt u contact met ons opnemen

Als u uw toestemming wilt intrekken of vragen hebt over ons privacybeleid, neemt dan contact op met: Privacy@EyeC.de.

nach oben

Contact

nach oben
Inschrijven  Uitschrijven 
nach oben

Print of te delen pagina

Selecteer uw taal: